Medikana - diagnostikos ir gydymo centras

Hemorojus - liga, apie kurią pacientai garsiai nekalba

Hemorojus - liga, apie kurią pacientai garsiai nekalba

Pranas ŠNIUOLIS
Chirurgas onkologas

Hemorojumi serga daugiau nei pusė suaugusių žmonių, net ir XXI amžiuje liga laikoma gė­dinga, todėl pacientai ir toliau linkę kęsti jos nemalonumus, o ne kreiptis į gydytoją. Taip yra ir todėl, kad iki šiol hemorojus buvo gydomas senoviškai: pa­cientai operuojami ligoninėse, kelias savaites būna nedarbingi.

Kaip pasireiškia hemorojus? Dėl daugelio priežasčių išsiple­čia vadinamieji spongioziniai - į kempinę panašūs kraujagysli­niai dariniai išangėje, ir pacien­tas apčiuopia mazgus, kurie kar­tais iškrenta ir nebesugrįžta į išangę.

Pagal kai kuriuos aprašymus hemorojumi sirgo jau senovės Egipte, Babilone, jį tiksliai ap­rašė ir gydė garsusis Hipokratas 460-377 p.m.e.

Hemorojumi serga dažniau­siai tie žmonės, kurie dirba sun­kų stovimą fizinį darbą arba, at­virkščiai, sėdimą darbą, tai pa­plitusi vairuotojų ir vadovų liga. Pastebėta taip pat, kad su­serga tie žmonės, kuriems užkie­tėja viduriai, dėl to jie priversti ilgai stangintis, ypač pavojingas užsitęsęs vadinamasis dvimomentinis tuštinimasis. Pastebė­ta, kad šia liga suserga pacien­tės, turėjusios daug gimdymų, sirgusios uždegiminėmis ligo­mis. Svarbus ir paveldimumo faktorius - šia liga dažniau su­sirgs tie, kurių tėvai sirgo, turė­jo venų nepakankamumą.
Paprastai hemorojumi serga dažniau vyrai nei moterys, o ypač tie, kurie piktnaudžiauja alkoholiu, vartoja aštrų maistą.
Hemorojus gali būti ir labai pavojingos ligos - vėžio pasireiškimas. Net 20 proc. sirgusių bei besigydžiusių nuo hemorojaus vėliau buvo nustatytas tiesiosios žarnos vėžys.
Ar tai hemorojus, ar kita tie­siosios žarnos liga, o jų yra ke­liolika, gali nustatyti tik specia­listai.
Hemorojus buna vidinis ir iš­orinis, ūmus ir lėti­nis. Paprastai yra matomi trys penki stambūs mazgai, bet jų ga­li būti dešimt ir daugiau. Išori­niai hemoroidiniai mazgai dažniausiai būna pagal išangės kraštą ir gali būti išsidėstę ap­link. Paspaudus nekomplikuo­tus mazgus, jie ištuštėja. Papras­tai išoriniai hemoroidiniai maz­gai susisiekia su vidiniais, iš ku­rių dažnai kraujuoja.
Liga pasireiškia priklausomai nuo hemorojaus išplitimo laips­nio ir jos komplikacijų. Ilgą lai­ką pacientas gali nieko nejaus­ti, tik vėliau atsiranda nemalo­nių jutimų: kraujavimas, skaus­mas, tempimo jausmas, niežulys.
Paprastai minėtų nusiskundi­mų atsiranda, kai žmogus pavar­toja alkoholio, kelionėje, kai pa­sikeičia maisto pobūdis, užkie­tėja viduriai.
Pirmas pasireiškimas gali būti kraujavimas, kuris atsiranda tuštinantis, kraujas pastebimas ant tualetinio popieriaus, kloze­to, kartais kraujas laša ar net trykšta srove.
Kraujavimas pasirodo peri­odiškai, kraujas paprastai būna šviesiai raudonas, be gleivių, skirtingai nei sergant kitomis uždegiminėmis storųjų žarnų li­gomis ar net vėžiu.
Pacientas gali netekti nedide­lio kiekio kraujo, o kartais gali ir stipriai nukraujuoti, dėl ko gali iš­sivystyti mažakraujystė. Pacien­tams, sergantiems hemorojumi, dažnai išsivysto įvairios kompli­kacijos: hemoroidinių mazgų trombozė ar jų iškritimas, išangės įplėša, užsitęsęs niežulys, pūliniai, fistulės, dujų ir išmatų nelaikymas.
Iš pradžių pacientas jaučia stiprų skausmą, tempimą išan­gėje, ypač skauda vaikščiojant. Vėliau hemoroidiniai mazgai dar labiau paburksta, padidėja skausmas - labai intensyvus, ne­begalima išsituštinti.
Jei ir toliau pacientas nesigy­do, jo būklė pasidaro sunki, at­siranda hemoroidinė mazgų ne­krozė, pakyla temperatūra iki 39 laipsnių, gali išsivystyti anaero­binė gangrena ar net ištikti mirtis.
Hemorojus gali atsirasti ir sergant kepenų ciroze, širdies nepakankamumu, esant augliams dubenyje, t.y. vadinamasis antrasis hemorojus.
Pacientai, turintys įvairiausių nemalonių jutimų tarpvietėje ir išangėje, turėtų kreiptis į gydy­toją, nes šie pojūčiai gali atsirasti dėl vėžio, uodegikaulio arba kryžkaulio li­gų, kartais net dėl užkrečiamų venerinių ligų.
Pacientas neturėtų bijoti tyrimų: paprastai jie neskausmingi. Paprasčiausia išangės apžiūra padeda nustatyti ligą - ar tai he­morojus, ar tai išangės įplėšą, ar tai uždegiminės ligos. Tirdamas pirštu tiesiąją žarną, gydytojas įvertina tiesiosios žarnos rauko būklę, hemorojaus išplitimą, prostatos būklę. Specialiu apa­ratu - anoskopu detaliai įverti­namą tiesiosios žarnos gleivinė, o rektoskopu ištiriama ne tik tie­sioji, bet ir dalis riestinės žar­nos.
Tik atlikus tyrimus ir nusta­čius ligos priežastį paskiriamas gydymas.
Dažniausiai užtenka suregu­liuoti dietą: atsisakyti alkoholio, maistas neturi būti aštrus, ne­valgyti rūkytų produktų, valgyti daugiau daržovių, vaisių, sėle­nų, slyvų, burokėlių, gerti dau­giau skysčių, vartoti aliejų su maistu.
Labai svarbus fizinis aktyvu­mas, ypač dirbantiems sėdimą darbą: kas 2-3 nepertraukiamo darbo valandas patartina 5 min. pasimankštinti, pavaikščioti aukštai keliant kelius, atlikti pri­tūpimus. Išvengti hemorojaus ar jo progresavimo, taip pat ir pro­statos ligų padeda bėgiojimas. Yra įrodyta, kad bėgiojant yra masažuojama prostata, nes pa­gerėja veninio kraujo nutekėji­mas.
Pacientai, linkę į vidurių už­kietėjimą, jei nepadeda mitybos įpročių pakeitimas, turi vartoti vidurius liuosuojančius prepara­tus, ricinos aliejų ir kt., jei ne­padeda - daryti klizmas.
Esant paūmėjusiam hemorojui rekomenduojamos šiltos sė­dimos vonelės su dezinfekuo­jančiomis medžiagomis - kalio permanganatu, "Betadine" - pa­deda pašalinti išangės rauko spazmą, mažina uždegimą.
Gydytojai, priklausomai nuo hemorojaus komplikacijų pobū­džio, paprastai paskiria arba žvakučių arba tepalų ar tablečių ir kt. Šiuo metu efektyviai naudojamas gydymas lazeriu, koaguliacija infraraudonaisiais spinduliais, skleroterapija - kai hemoroidinį mazgą suleidžiama medikamentų, su­keliančių jo uždegimą, paraudi­mą ir pasveikimą. Pastaruoju metu Vakarų šalyse labai papli­tęs hemorojaus gydymo būdas - gumblikacija, mazgų užspaudi­mas elastiniais žiedais - Barrono operacija. Specialiu aparatu ant hemoroidinio mazgo kojytės už­maunamas guminis žiedelis, tuomet j jį nebepatenka kraujo, mazgas nekrotizuoja per 5-7 dienas ir išnyksta. Gydymas guminiais žiedais visiškai neskausmingas, atliekamas ambulatoriš­kai. Po šios operacijos dauguma pacientų yra darbingi ir tą pa­čią dieną grįžta į darbą.
Hemorojaus, kaip ir daugelio ligų profilaktika - tai sveikas gyvenimo būdas, fizinis aktyvu­mas, racionali mityba, alkoholio atsisakymas.


Susiję gydytojai

S.Daukanto g. 22,
LT-92135, Klaipėda

Bendras,
8-46-410586

Vaistinė,
8-46-411809